Sosyal Sorumluluk Politikası

Elleair International Turkey Kişisel Bakım Ürünleri Üretim A.Ş olarak;
Sosyal sorumluluk bilinci ile toplumun gelişmesine katkıda bulunacak projelerde yer alır ve bağış desteğinde bulunuruz. Kurumsal bağış ve sosyal desteklerimizin iç yönetmeliklerimize, etik ilkelerimize ve şirket itibarımıza uygun olan proje, kurum ve kuruluşlara yapılması şartını ararız. Özel hesaplara ve kâr amacı güden kuruluşlara bağış yapmayız. Çalışanlarımız da çevre, sağlık, eğitim, spor gibi toplumsal faaliyetlere katılma konusunda teşvik eder, bireysel gönüllü faaliyetlere katılımın kendi kaynakları ile işyeri dışında ve iş performansını etkilemeyecek şekilde olmasını benimseriz. Hem kendi faaliyetlerimiz de hem de tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızın faaliyetlerinde insan ve toplum sağlığını gözetmeye, çevreyi korumaya azami özen gösteririz