Çevre Bilinci

ELLEAIR INTERNATIONAL TURKEY, ekolojik dengenin korunması ve doğal kaynakların daha verimli kullanılmasına yönelik teknolojileri tercih ederek çevre dostu üretim yapmaktadır.

Kozmetik, ıslak havlu ve bebek bezi üretiminde kullandığı hammadde ve ambalaj malzemelerini, doğaya ve insana zarar vermeyecek şekilde hassasiyetle seçmektedir.

Doğaya, çevreye saygı ve duyarlılık bilinci içerisinde, işletmede oluşan atıklarını, atık yönetimi yasal mevzuatlara uygun bir şekilde depolamakta ve lisanslı firmalara bertaraf ettirmektedir.

Üretimde doğal kaynak tüketimini azaltmak için reverse osmose sistemi ile suyun geri dönüşümü sağlamaktadır.

ELLEAIR INTERNATIONAL TURKEY, çevre mevzuatı gereği su, atık su, gürültü, emisyon ve atıkları ile ilgili tüm izlemeleri hassasiyetle yapmakta ve tüm mevzuat koşullarını titizlikle yerine getirmektedir.