Çevre Politikası

Elleair International Turkey Kişisel Bakım Ürünleri Üretim A.Ş Olarak;

Tasarımdan ürün yaşam döngüsü sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkileri belirleyerek, bu etkileri kontrol altında tutmayı ve azaltmayı faaliyetlerimizi çevre mevzuatına uygun yürütmeyi,

Atıkları kaynağında azaltarak, geri dönüşümünü veya uygun şekilde bertarafını sağlamayı,

Tüm çalışanlarımıza çevre konusunda eğitimler vererek, üst yönetimden en alt birime kadar çevre sorumluluk bilincini arttırmayı,

Çevre yönetim sistemimizi gözden geçirerek, sürekli iyileşme sağlamayı,

Tüm faaliyetlerde iklim değişikliği ve sürdürülebilirliği öncelikli kılmayı taahhüt ediyoruz.